Esthetic of Movement

video, 1920 × 1080, 08:48

ENG

For an ideal illustration of this video we can imagine a boxing match. Boxing, which sometimes used to be called „cornering,“ is a martial sport based on two fighters who are trying to knock each other out by fist punching that is restricted by a set of rules. Boxing has been established in the 18th century in Great Britain.  Despite its violent background it has been popular until this time when it still has its fans among people from all social classes.  Lets imagine a boxing match. We can observe the audience fascinated by the technique of the fighters, the dynamic turns and the results of the match which are uncertain until the last moments of the tournament.  Boxers are under extreme psychological pressure. They are trying to use all their abilities to eliminate the opponent. If we separate these main aspects of fighting and focus only on its aesthetics, we see a synchronized movement created by two separed entities who are in a specific dynamical process.
I feel that from the perspective of the visual interface, it is the movement that is the key to potential of visual esthetics of duelling. Decomposition of the whole movement to a web of points on empty, black background allows the viewer to focus his/her mind only on the movement itself and it prevents him from visual disruption of surrounding space.  Because of this decomposition we get a clear perception of the movement and of the dynamics of the combat. The complex effect is created by various elements influencing each other. Movements of one fighter are reflecting the movements his opponent.  This creates a feeling of synchronised wholeness despite the fact that the fighters are rivals. That gives us different and new point of view of fights.
 

CZ 

Pro ideální ilustraci tohoto videa si představme boxerský turnaj. Box, dříve také „rohování“, je bojový sport, při kterém se dva protivníci snaží navzájem knokautovat za použití pravidly povolených úderů pěstmi. Sportovní box vznikl v 18. století ve Velké Británii a navzdory svému brutálnímu podtextu je velmi populární i v moderní spolčenosti ve všech sociálních vrstvách. Pokud se tedy vrátíme zpět na boxerský turnaj, můžeme zde pozorovat diváky, které zajímá technika bojovníků, dynamický průběh a výsledek turnaje, který není jasný do poslední vteřiny zápasu. Boxeři, na které je kladen obrovský psychický tlak, se snaží využít všech svých schopností, aby eliminovali protivníka, nebo jinak on eliminuje je.
Pomineme tyto hlavní faktory, se kterými je souboj spojen, a zaměříme se pouze na jeho podstatu ve vizuálním rozhraní, tedy na pohyb, který vnímám jako klíč k potenciálu vizuální estetiky souboje.
Rozložení pohybu na jednotlivé body nás oprostí od vizuálního narušení a od okolního prostoru. Díky tomu je nám nabízen čistý dojem z pohybu a dynamiky souboje. Celkový efekt je tvořen několika vzájemně se ovlivňujícími prvky. Pohyby jednoho bojovníka vycházejí z reakcí na pohyb druhého, a vytvářejí tak dojem synchronizovaného celku i přesto, že spolu ve skutečnosti soupeří. To nám odkrývá nové roviny souboje.
 

AVU 2014

Close Menu