Mirror of Surroundings

video, 1920 × 1090, 02:09

ENG

In this project I am focusing on the concept of human perception in certain environment. From the psychological perspective we know, that the space that surrounds us has a great influence on us. The space arround us can change our feelings, memories and behavior. For example, if we stayed in a dark, unknown room, our feelings would be different from those that would arise in open space environment.

This is the phenomenon I work with in my projects. I think it is one of the basic topics of artist‘s concept strategies. I used myself as a biological detector. I have focused on a few different enviroments which have affected me personally or which have had an effect on the people I know. Sometimes we are influenced without even noticing.

I compared my feelings  from a calm forest with those from a monumental hall in the Academy of Fine Arts or with those from an overcrowded street. All of these three locations are close to each other and the Academy is at the center.  I used mirror balls, which work as perfect mirrors, to reflect and display my emotions trough their specific movements.

CZ

V tomto projektu pracuji s lidskou percepcí v prostoru. Z psychologického hlediska víme, že prostor, v němž se nacházíme, nás ovlivňuje. Okolní prostředí dokáže změnit naše pocity, vzpomínky a náladu. Například pokud se budeme nacházet v temné, pro nás neznámé místnosti, bude náš pocit odlišný od pocitu, který nám navodí otevřené prostředí.

S tímto zdánlivě banálním, ale pro umělce klíčovým lidským vjemem, pracuji v tomto videu. Použil jsem tu sebe, jako biologické čidlo. Soustředil jsem se na několik různých prostředí, které na mě, potažmo na nás, působí a ovlivňují nás, i když si toho obvykle nevšimneme. Porovnal jsem své dojmy v harmonickém lese s pocity v monumentální budově Akademie výtvarných umění v Praze a s pocity na rušné ulici. Všechny lokace jsou od sebe v podobné vzdálenosti, jejich středem je Akademie.  Použil jsem zrcadlové koule, jež fungují jako dokonalá zrcadla a svým pohybem naznačují mé emoce.

AVU 2013

Close Menu