Magna Mutatio / Gelu

KRYŠTOFBRŮHA DÍLA VÝSTAVY BIO KONTAKT EN CZ Magna Mutatio / GeluPragovka Gallery / Praha / Česká republikaSkupinová výstava / Alternativní modely budoucnostKurátorka / Monika SzucsovaTechnika / kombinované hliníkové profily 2000x1500x500mm  / transparentní displej – 640x600x30mm / generativní videoMagna Mutacio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních ploch a … Read more

TRANSMUTATIO

KRYŠTOFBRŮHA DÍLA VÝSTAVY BIO KONTAKT EN CZ TransmutatioPragovka Gallery Pop – Up / Praha / Česká republikaKurátorka / Lucie NováčkováTechnika / translucentní displej – 2090x790x60mm / PP dutý válec, subwoofer, voda – 1230x550mm / série kreseb robotickým ramenem na papír – 1000x70mmInstalace s názvem Transmutatio zkoumá proměnu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, nesoustředí … Read more