Magna Mutacio / narrationem

Artemis Gallery / Lisabon / Portugalsko

video, 4K, 8:30 min

 

Magna Mutacio narrationem vypráví příběh skrze virtuální prostředí vytvořené podle předlohy Portugalské pláže Ursa. Koncept generativní grafiky Magna Mutacio Flumen. Ta skrze svůj kód znázorňuje transformaci kvality vody řeky Tejo za dobu šesti let. Tejo protéká Lisabonem a následně se vlévá do Atlantského oceánu kde se severně od Cabo da Roca nachází i pláž Ursa. Magna Mutacio narrationem funguje jako příběhová extenze fyzického díla, grafiky Magna Mutacio Flumen. Ta byla poprvé prezentována v rámci skupinové výstavy Mechanics Of Reality v Artemis Gallery v Lisabonu. Grafika jejíž podstatou je zkoumání vybraného území v čase, konkrétně proměna vodních toků. Tak mapuje území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování, divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Na základě těchto klíčových myšlenkách je následně generován navazující příběh pomocí umělé inteligence. Ten v prostřednictvím voiceoveru naznačuje další polohy generativní grafiky Magna Mutacio Flumen.


.    Název koncepce Magna Mutacio se odráží v sérii uměleckých děl. Jejichž hlavním tématem je pozorování transformace místa v dlouhodobého horizontu. Za tímto účelem využívá Magan Mutacio generativní algoritmus znázorňující proměny vodních toků, krajiny a měst v čase. Pro tuto anlalízu využívá Magna Mutacio satelitních dat mapující příslušná území. Tyto satelitní data poskytované vesmírnou agenturou ESA odhalují krajinu v radarovém tak infračerveném spektru. Díky tomu Magna Mutacio detailně mapuje transformace příslušného místa v čase a následně jej předkládá v podobě generativních obrazů, 3D tištěných objektů a světelných instalací. Ty vizuálně provádí diváka a ukazují mu příběh místa které Magna Mutacio zkoumá. Z moty země se stává medium které Magna Mutacio mixuje s datovým tokem. Skrze tuto novou perspektivu Magna Mutacio komunikuje svým jazykem generativní predikce a algoritmické vizualizace reality. Která se neustále proměňuje stejně jako svět okolo nás.

V této sérii prací Magna Mutacio může divák sledovat proměnu vody řeky Tajo protékající Lisabonem. V průběhu šesti let. Pozorováním různých způsobů proměn vody v čase Magna Mutacio odhaluje její podobu, ukazuje momenty proměn vody, země a míst. Různé tvary vodních ploch, pohyb vody a vzhled krajiny které jsou součástí příběhu, a které autor pomocí tohoto video příběhu vypráví.

Magna Mutacio vytváří generativní díla, která fungují na více úrovních. Vyprávějí příběh území, které představuje, historii místa, proměny místa a vývoj místa v čase. Magna Mutacio v těchto dílech také navazuje dialog mezi uměním a vědou. Věda je jazykem přírody, jazykem, který Magna Mutacio dokáže interpretovat a komunikovat prostřednictvím jazyka generativních algoritmů. Umění je jazykem kultury, jazykem, který Magna Mutacio dokáže interpretovat a komunikovat prostřednictvím uměleckého díla.

Generativní dílo Magna Mutacio vytváří dialog mezi vědou a uměním. Magna Mutacio vysvětluje: "Příběhy míst, která navštěvuji, vypráví příroda a lidé žijící na daném místě. Data míst, která prezentuji, jsou informacemi o světě. Stejně tak způsob jakým je prezentuji. Mým úkolem je zprostředkovat tyto příběhy prostřednictvím uměleckého jazyka. Prostor, místo a čas jsou tři roviny příběhů, které vyprávím".

"Svět se mění. Tempo se zrychluje. A je stále komplexnější. V tomto stále složitějším světě Magna Mutacio odhaluje tajemství přírody, historii místa, proměny místa a vývoj místa v čase. Umělecká díla Magna Mutacio odhalují znalosti území, které představují, historii místa, proměny místa a vývoj místa v čase. Magna Mutacio je způsob komunikace. Je to způsob vyprávění příběhů o místech, kde žijeme."