Magna Mutacio / narrationem

MFDF Ji.hlava / Jihlava / Česká republika

video, 4K, 8:30 min

 

Magna Mutacio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních toků a ledovcových útvarů. Pro tuto analytiku jsou použita satelitní data Evropské vesmírné agentury. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

Tento krátký snímek pojednává o díle Magna Mutatio narrationem a vypráví příběh skrze virtuální prostředí vytvořené podle předlohy portugalské pláže Ursa. Divák zde může pozorovat generativní grafiku Magna Mutatio, která skrze svůj kód znázorňuje transformaci kvality vody řeky Tejo za dobu šesti let. Tejo protéká Lisabonem a následně se vlévá do Atlantského oceánu, kde se severně od Cabo da Roca nachází i pláž Ursa. Magna Mutatio narrationem funguje jako příběhová extenze fyzického díla - grafiky Magna Mutatio. Voice-over vypráví o možném směřováním díla a jeho přesahu, uvažování je generované pomocí umělé inteligence, což koncepčně propojuje algoritmus díla Magna Mutatio s virtuálním a fyzickým světem.


Název koncepce Magna Mutatio se odráží v sérii uměleckých děl. Jejichž hlavním tématem je pozorování transformace místa v dlouhodobého horizontu. Za tímto účelem využívá Magan Mutatio generativní algoritmus znázorňující proměny vodních toků, krajiny a měst v čase. Pro tuto anlalízu využívá Magna Mutatio satelitních dat mapující příslušná území. Tyto satelitní data poskytované vesmírnou agenturou ESA odhalují krajinu v radarovém tak infračerveném spektru. Díky tomu Magna Mutatio detailně mapuje transformace příslušného místa v čase a následně jej předkládá v podobě generativních obrazů, 3D tištěných objektů a světelných instalací. Ty vizuálně provádí diváka a ukazují mu příběh místa které Magna Mutatio zkoumá. Z moty země se stává medium které Magna Mutatio mixuje s datovým tokem. Skrze tuto novou perspektivu Magna Mutatio komunikuje svým jazykem generativní predikce a algoritmické vizualizace reality. Která se neustále proměňuje stejně jako svět okolo nás.

V této sérii prací Magna Mutatio může divák sledovat proměnu vody řeky Tajo protékající Lisabonem. V průběhu šesti let. Pozorováním různých způsobů proměn vody v čase Magna Mutatio odhaluje její podobu, ukazuje momenty proměn vody, země a míst. Různé tvary vodních ploch, pohyb vody a vzhled krajiny které jsou součástí příběhu, a které autor pomocí tohoto video příběhu vypráví.

Magna Mutatio vytváří generativní díla, která fungují na více úrovních. Vyprávějí příběh území, které představuje, historii místa, proměny místa a vývoj místa v čase. Magna Mutatio v těchto dílech také navazuje dialog mezi uměním a vědou. Věda je jazykem přírody, jazykem, který Magna Mutatio dokáže interpretovat a komunikovat prostřednictvím jazyka generativních algoritmů. Umění je jazykem kultury, jazykem, který Magna Mutatio dokáže interpretovat a komunikovat prostřednictvím uměleckého díla.

Generativní dílo Magna Mutatio vytváří dialog mezi vědou a uměním. Magna Mutatio vysvětluje: "Příběhy míst, která navštěvuji, vypráví příroda a lidé žijící na daném místě. Data míst, která prezentuji, jsou informacemi o světě. Stejně tak způsob jakým je prezentuji. Mým úkolem je zprostředkovat tyto příběhy prostřednictvím uměleckého jazyka. Prostor, místo a čas jsou tři roviny příběhů, které vyprávím".

"Svět se mění. Tempo se zrychluje. A je stále komplexnější. V tomto stále složitějším světě Magna Mutatio odhaluje tajemství přírody, historii místa, proměny místa a vývoj místa v čase. Umělecká díla Magna Mutatio odhalují znalosti území, které představují, historii místa, proměny místa a vývoj místa v čase. Magna Mutatio je způsob komunikace.
Je to způsob vyprávění příběhů o místech, kde žijeme."