Magna Mutatio / Yamaneko / NFT

Arthouse Hejtmánek / Praha / Česko
Technika / generativní video, 4K, 00:06:02

Dílo Magna Mutatio / Yamaneko zkoumá tropickou bouři, která se udála na podzim roku 2022 od 10.11. 13:00 do 14.11. 19:00 UTC+1 přibližně 276 NM severně od korálového atolu Wake v severní části Tichého oceánu. Jednalo se o tropickou cyklónu - atmosférický útvar v podobě rozsáhlého víru s charakteristickým okem ve středu - takzvaný hurikán.


Yamaneko se zaměřuje, na rozdíl od předchozích děl, na okamžité, aktuální dění. Tropická cyklóna je úkazem zcela jedinečným, v místě i čase. V případě bouře Yamaneko šlo o necelých pět dní. Nejedná se o změnu krajiny, vývoj vodní plochy, transformaci přírodnin. Jde o fenomén bez lidského vstupu. Zůstává ale hybnou silou kontextu pozorovaného. V jednu chvíli se vlivem nízkého tlaku vzduchu a tepla uvolňujícího se z kondenzujících vodních par začíná utvářet enormní koncentrace energie.


Byť jsou příčiny vichřice v našich pozorováních de facto předvídatelné, jejich průběh nikoliv. 

Potenciál bouře, elektro-statického fenoménu, relativní meteorologické anomálie, nemá dlouhé trvání, vyčerpá se, uklidní, postupně nenávratně zanikne. Pokud jde, tak jako v případě Yamaneko, o cyklónu probíhající pouze nad oceánem, nezůstane po ní nic.


Po nějakou dobu budou její důsledky zohledněny v dalších předpovědích. I její jméno, člověkem přidělené, bude zapomenuto jelikož vznikla, proběhla a zmizela zcela mimo lidská sídla.


Magna Mutatio / Yamaneko sleduje jev, který není možné zachytit z pohledu jednoho pozorovatele, ani z jednoho meteo-satelitu. Jde o dynamický fenomén, pro který byl vytvořen sui generis algoritmus, který simultánně skládá datasety z více satelitů zároveň. Vše spolu dále interaguje v rámci nastavených pravidel algoritmu. Ve kterém se voda, země a čas stávají pigmentem. Výsledná makro perspektiva následně umožňuje vizualizaci celého jevu. Smyčku, která v krátkém okně mapuje celou genezi orkánu od zrodu k zániku.
blank
blank
blank
blank
blank
blank