Full Moon Transmission 03

Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov, Česká Republika

500 x 2000 mm / hliníková plech, subwoofer, analogový projektor


Jedná se o site specifik instalaci která navazuje na svoji předchozí prezentaci v exteriéru, kde její podstatou bylo snímání světelnosti a pozice Měsíce vůči Zemi při úplňku a následná transformace těchto jevů pomocí světelného analogového projektoru. Výstupem se tak stala specifická audiovizuální instalace. Jedním z témat, která se v instalaci objevují, je reflexe přírodních cyklů, ovlivněných vztahem Měsíce vůči Zemi. Měsíční koloběh který během své cesty prošel názorovou evolucí, od spirituálního po pragmaticky experimentem ověřený vhled společnosti. Nám umožnil pohlížet na vztah měsíce vůči zemi, jako na názorový vzorec,který od jeho počátku akceleruje dále do budoucnosti. A který se v historii otiskl jako jeden z milníků vnímáníčasu nebo pozorování gravitačních energií spojených s úplňkem. Ovšem myšlenkové zrychlení nezužuje okruhtémat jako hrod kopí směřující k jednomu cíli, ba naopak názorový stream nabízí rozvětvující škálu pohledů natento jev kterému jsme vystaveni.Pro lepší porozumění jakou roli hraje instalace v kontextu výtvarného umění. Je třeba nahlédnout do paletyprovázanosti nepřímých vlivů s tím spojených. Tento satelit který může kdokoli a odkudkoli na zemi sledovat.Je promítnut ve všech kulturních (etnických) vrstvách. Navázanost na člověka která je patrná i v elementárnímvnímání dne a noci. Nebo začlenění v kontextu náboženství. Instalace však nemá za cíl detailně rozkrývat sociálně kulturní horizonty spojené s tímto jevem. Nýbrž upozornit na jejich propojenost a zprostředkování syrovéhospojení s měsícem v jeho nejjasnější úplňkové formě. Z měsíce se pak stává uzel od kterého jsou vedeny nitkysouvislostí. Zrcadlo instalace nám pak usnadní virtuální propojení a zhmotnění abstraktních rovin. Individualitdiváka zde představuje mnohost názorového streamu který se dynamicky mění podle počtu uživatelů.Hlavní myšlenkový uzel reprezentován měsíčním kotoučem je v instalaci převeden do škály zvukových frekvencí,které rozechvívají membránu uvnitř projektoru. V membráně je uložen extrakt z půdy v místě, kde se instalaceprávě nachází, což v symbolické rovině propojuje umístění instalace a snímaný měsíc. K finální synchronizacimísta projekce a Měsíce dochází, když zvukový signál dorazí do prosvícené membrány a rozvibruje médium na ní.Veškerý děj který se odehrává v projektoru je zobrazen na projekční ploše, umístěné pod projektorem. Projekčníplocha je nalazená na stejnou vibrační škálu jako membrána v projektoru. Tím je i vedená pomyslná komunikacemezi membránou a projekční plochou v instalaci. Tyto vibrace které procházející skrze diváky a vizuální stopaprojekce, umožňuje zaostřit na moment který nám jindy může přijít všední nebo natolik abstraktní že splývají snaší realitou. Instalace tím nabízí náhled na trojúhelníkovou vazbu měsíce, země a člověka. Měsíční projekce byla uskutečněna ve spolupráci s ukradnou galerii v prostorách bývalé prádelny.