Ji.hlava IDFF

22. Mezinárodní festival dokumentárních, Jihlava, Česká Republika

7:43 / full HD video


synopse / Prologue Of Signum Supra

Umění jako šamanský rituál, jako estetizované zpřítomnění principů, které nelze obsáhnout vědomím. Poutavé struktury připomínající horninu nebo krajinný reliéf se vznášejí v neurčitém prostoru a stávají se odraznou plochou pro úvahy o povaze vzorců vnímání za hmatatelným i viditelným.