Audire Fluctus

mbpfw 2019 / OD Kotva / Praha / Česká republika

Technika / víceúrovňový design / reflexivní pokovená textilie


Dílo Audire Fluctus zkoumá vzájemně se ovlivňující roviny technologií vyskytující se v prostředí okolo nás a technologií, jichž jsme jako dnešní člověk nositeli. Koncept je zhmotněný v podobě oděvu, který  jeho majiteli dovoluje poodstoupit od technologií nás obklopujících a nahlédnout na ně z jiné pozice. Činí tak ve třech fázích, které k problematice přistupují rozdílnými způsoby.

Technologická imunita je zastoupena vrchní vrstvou oděvu zhotovenou z pokovené textilie. Díky tomuto materiálu je oděv schopen výrazně redukovat elektromagnetické záření, které přichází k jeho nositeli nebo od něj odchází. Odstínění tvoří z Audire Fluctus jakýsi neviditelný plášť. Koncept se zaměřuje na pokročilé technologie využívajících pro své fungování elektrickou energii, ale také na elektromagnetické vlnění - část spektra, kterou používáme pro přenosy dat, telefonních hovorů nebo radiového spojení.

Před elektromagnetickým vlněním se nositel může skrýt, ale může ho i poslouchat, což koresponduje s jeho názvem - Audire Fluctus znamená poslouchat vlny. Prostřední vrstva dokáže detekovat a následně pomocí zvuku prezentovat elektromagnetické vlnění nositeli, umožňuje nahlédnout do světa dříve skrytého a stát se jeho pozorovatelem.

Spodní vrstva oděvu pracuje s viditelnou částí elektromagnetického spektra. Je vyrobena z reflexní textilie a dokáže odrážet světlo.

Poutník Audire Fluctus zahalen do zlatavého pláště může putovat mimo spektrum technologického vnímání, zároveň je mu dovoleno nahlížet za pomyslnou hranici toho, jak technologii běžně vnímáme.


Projekt Audire Fluctus vznikl v kolaboraci s módními návrháři Ivou BurkertovouŽil Vostalovou
Projekt by dále nemohl vzniknout bez skvělé podpory Vodafone Czech Republic v rámci výzvy
#jetovtobě

blank