Magna Mutatio

Artemis Gallery / Lisabon / Portugalsko
Skupinová výstava / Mechanics Of Reality
Kurátoři / M. Mendonça, M. J. Teixeira
Umělci / Armin Keplinger, Diogo Gonçalves, Error-43, Ida Kvetny a Studio Above & Below
Technika / giclée tisk na bavlně - 707x1000mm / 3D tisk hliníkový rám / transparentní displej - 2090x790x60mm / video, 4K, 8:30 min

Magna Mutacio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních ploch a ledovcových útvarů. Pro tuto analytiku jsou použita satelitní data Evropské vesmírné agentury. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

V Artemis Gallery byla prezentována kolekce děl ve formě translucentního panelu, generativních grafik a 3D tištěného objektu. Koncept se zaměřuje na portugalské hlavní město Lisabon, na proměnu tamní zeleně, rozšíření zástavby a změny kvality vody v protékající řece Tajo za dobu šesti let.

Magna Mutatio pro své pozorování využívá datasety ESA, jejíž program Copernicus se zabývá dálkovým průzkumem Země. ESA zprostředkovává záznamy z vesmírných družic Sentinel 1-5, které zkoumají povrch Země pomocí radarového a elektromagnetického snímání. Detailní údaje ze satelitů slouží jako médium pro specificky vytvořený algoritmus, který generuje obraz na základně vložených dat z daného místa. Algoritmus, který Magna Mutatio používá, je jakousi laboratoří pracující podle předem nastavených kritérií. Jednotlivé procesy na sebe vzájemně reagují a vytváří nové situace. Tento generativní postup je hlavním mechanismem v konceptu Magna Mutatio. Skrze novou perspektivu dílo komunikuje svým jazykem generativní predikce a algoritmické vizualizace reality, která se neustále proměňuje stejně jako svět okolo nás.

Dílo Dilucidus skrze translucentní panel umožňuje pozorování kompletní transformace v čase. Tři generativní grafiky - Viridis (zeleň), Urbs (zástavba) a Flumen (vodní tok) - vytištěné na plátně zaznamenávají v jednom okamžiku průměr celkového dění v dané oblasti za zmíněných šest let. 3D tištěný objekt Tellus završuje kolekci hmatatelným souborem reliéfů odrážejících dynamiku vizualizací.
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank