Magna Mutatio

Artemis Gallery / Lisabon / Portugalsko
Skupinová výstava / Mechanics Of Reality
Kurátoři / M. Mendonça, M. J. Teixeira
Umělci / Armin Keplinger, Diogo Gonçalves, Error-43, Ida Kvetny a Studio Above & Below
Technika / giclée tisk na bavlně - 707x1000mm / 3D tisk hliníkový rám / transparentní displej - 2090x790x60mm / video, 4K, 8:30 min


V rámci výstavy "Mechanika reality: Interakce mezi uměním a technologií" se setkáváme s díly z kolekce Magna Mutatio, která podrobně zkoumají transformaci vybraných území v čase. Kombinace umění a technologie je zde klíčem k porozumění tomu, jak se naše prostředí neustále vyvíjí a mění. Díky satelitním datům a algoritmickým procesům zaznamenávají tato díla proměny měst, krajiny a vodních ploch, nabízejíce nám tak makropohled na dynamiku naší planety.

Ve výstavním prostoru Artemis Gallery jsou prezentovány translucentní panely, generativní grafiky a 3D tištěné objekty, které zachycují změny v portugalském hlavním městě Lisabonu. Tato vizualizace proměn zeleně, zástavby a kvality vody v řece Tajo začarovala diváky, kteří byli svědky šesti let transformace Lisabonu v jediném okamžiku.

Díla Magna Mutatio využívají datasety Evropské vesmírné agentury a programu Copernicus, který se zabývá dálkovým průzkumem Země. Díky satelitním snímkům a speciálním algoritmům jsou tyto proměny zaznamenány a prezentovány divákům jako umělecká díla, která zároveň reflektují realitu a dynamiku naší planety.

Ve spojení s výše zmíněnou kolekcí děl Magna Mutatio se na výstavě "Mechanika reality" setkáváme s umělci, kteří pracují s technologií a uměním jako s výzkumným polem. Armin Keplinger, Diogo Gonçalves, Error-43, Ida Kvetny, Krystof Bruha a Studio Above & Below nám skrze své práce ukazují, jak úzce propojené jsou umění a věda v dnešní době.

V této výstavě se stýkáme s uměním, které používá technologii k tomu, aby nám otevřelo oči pro predikovatelné vzorce chování ve světě. Díky AR a VR technologiím se stává neviditelné viditelným a prostředí získává hlas, aby mohlo vyjádřit svou podstatu. Tato výstava je místem, kde se setkávají příroda, stroje a lidé, a kde umění a technologie společně zkoumají mechanismy reality.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank