Place Imprint

Ateliér Noora Ibrahima / Yogyakarta / Indonesie

Technika / 1500 x 1500 mm / dřevěná deska, listy, kameny, skleněná koule, kusy dřeva z řeky


Gravírování, které je generované elementy – sluncem a větrem, vytváří unikátní otisk místa samotného. Náhodnost proudění vzduchu a intenzitu slunečního svitu používám k časosběrnému záznamu situace.

Analogický mechanismus zápisu vychází z konceptu harmonografu. Ramena rozpohybovaná větrem vedou zvětšovací sklo, které cirkuluje nad objektem a pomocí koncentrovaného slunečního záření vytváří zápis do média.

Jako médium pro tento zápis jsem použil objekty vyplavené řekou v místě, kde tento proces probíhá. Prostředí si tím určilo vlastní médium. Tyto objekty vznikly jinde a byly náhodně vyplaveny řekou v místě, kde jsem je nalezl. Tím, že do místa doputovaly, se staly jeho součástí. Náhodnost vlivů nutných pro zápis, zabraňuje predikovat daný výsledek.

Právě náhodnost je jedna z hodnot se kterými příroda pracuje, množství náhody v ní nelze regulovat ani předvídat. To jí dává schopnost samoregulačního mechanismu, díky kterému vytváří a likviduje odchylky, a tím se udržuje ve stabilitě. 

Nemožnost spočítat výsledek otisku ho činí nepredikovatelným, zároveň by na jiném místě nemohl vzniknout zcela stejný otisk. Konektivita mezi výsledným obrazcem a místem vzniku tedy vytváří unikátnost otisku. Samotný otisk vytvořený komprimací dané situace do jednoho celku nám ukazuje nadhled nad celkovým děním v prostoru. Otisk se tedy stává výtažkem z místa, kde byl vytvořen, pracujíce s vjemy nám skrytými, a to jak vizuálně tak časově.

Dokumentace slunečního gravírování generované okolím prostředím