Signum Supra

Akademie výtvarných umění v Praze / Praha / Česká republika

Technika / 1650 x 700 / neodýmové magnety, železný prach, hliník


Kinetický obraz Signum Supra hledá skrytý vzorec v podobě prostředí kolem něj. Toto temné zrcadlo mění svou strukturu tvořenou magnetickou tekutinou pomocí magnetické sítě v jeho pozadí.