The Essence of Source

Akademie výtvarných umění v Praze / Praha / Česká republika

Technika / 1650 x 700 / epoxid, neodymový magnet, železný prach


Ledové dendrity neboli sněhové vločky, vznikají v atmosféře, kde se vytváří i jejich tvar. Ten se při jejich klesání dále transformuje. To je podmíněno působením povětrnostních vlivů, což naskýtá takřka nekonečné množství proměnných, díky tomu se tvar každé vločky stává naprosto jedinečným.

Lidské bytosti, stejně jako sněhové vločky, jsou od samého zrodu do svého konce také vystaveny kontinuální transformaci. To jak mentální, tak i fyzické, a tyto se navzájem ovlivňují. V tomto případě tomu však tak není pouze v závislosti na externích vlivech.

Pokud se vrátíme na počátek, nalezneme původní matrici, genetický kód. Tento evolučně sestavený plán, určuje základní stavbu a vývin lidské bytosti. Tato základní knihovna nám díky své modulaci poskytuje unikátní myšlenkovou strukturu. Ta má přímý vliv na naši fyzickou podstatu.Tato konektivita je čitelná v Knize pěti kruhů – Go Rin No Šo, jejímž autorem je legendární japonský samuraj Miyamoto Musashi. Jedná se o částečnou autobiografii a také o rozbor boje muže proti muži.Transformace myšlení v závislosti na fyzických dispozicích musela být pro Musashio zásadním faktorem vzhledem k delové selekci, kterou Musashi podstoupil v obrovském počtu. Důkazem funkčnosti jeho adaptace bylo právě jeho přežití, jelikož podstatná část těchto duelů končila smrtí poraženého. Struktura jeho knihy naznačuje, že Miyamotovo umění meče rostlo spolu s jeho mentálními procesy. Posilovalo ho i postupující meditační a filozofické myšlení. To nabízí otázku, do jaké míry je naše mysl schopna transformovat naše tělo. Tento kruh pro nás může být viditelný, když si uvědomíme, že proto, abychom někam došli, nebo chtěli něco udělat, je nezbytné si danou činnost předem virtuálně simulovat, tedy představit a tím pádem v myšlence už tam být. Podle teorie amatérského švýcarského fyzika Nassima Harameina je nezbytné počítat s lidskou pamětí a časem zároveň. Protože bez naší paměti by pro nás neexistoval čas a bez času by neexistovala evoluce. To dále rozvádí ve své teorii vesmírné paměti, která vše propojuje. Jako základní medium pro kontakt s minulostí a možnou predikcí budoucnosti vnímám strukturu DNA. Představme si, že se nacházíme uprostřed neznámé krajiny bez vybavení a civilizace, naše přežití tedy závisí na zapomenutých primitivních dovednostech, které v sobě ukrýváme. Například na schopnosti rozdělání ohně. I když tuto dovednost neovládáme, tak máme v sobě ukrytý potenciál oheň rozdělat. Tedy následování esence odkazující k této informaci, by nám tuto ztracenou dovednost pomohlo rekonstruovat. Lidský potenciál vnímám jako energii umožňující využití našich schopností, které v nás existující ve stopové míře. Pochopení kryptace naší mysli znamená se v ní naučit číst. To nám nabídne možnost objevit zaklíčované schopnosti, které jsou skrze generační médium v nás zapsány. Jelikož vnímám lidskou mysl a tělo jako propojený systém, tak odbourání mentálních limitů nám umožní nahlédnout přes vlastní fyzický horizont.Potenciál však vidím stále, jako abstraktní rovinu s neomezením množstvím proměnných hodnot, které zamezují její predikovatelnosti. Pokud se nám nepodaří objevit tento skrytý náboj, pak se lidská existence bude stále víc podobat částicím pohybujícím se různou rychlostí v prostoru stejně, jako je tomu u ledových dendritů.