Backgound Structures

Akademie výtvarných umění v Praze / Praha / Česká republika

Technika / 250×61 cm / kresba pomocí robotického ramene na papír


Vzájemně se doplňující vrstvy ze série kreseb Backgound Structures které zkoumají podobnosti v sakrální geometrii a pohybem vesmírných těles.