Fluctus

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Praha / Česká republika

Technika / 123 x 55 cm / plastová roura, subwoofer, voda


Amorfní podoba vody nám odkrývá jako přírodní zrcadlo své okolí. Můžeme skrze její pohyb pozorovat neviditelné proudění větrů nebo v jejím odraze vnímat transformovanou realitu. Tento element se stává i hlavním tématem v instalaci Fluctus, která pracuje s jeho dynamickou formou. Sleduje možnosti jeho transformace, které předkládá v alternativní formě. Kontinuálně transformovaná voda v instalaci odráží místo svého původu. Modulace její struktury totiž vychází z klimatické situace z oblasti, ze které pochází. Divák tak může pozorovat alternativní reprezentaci místa, odkud je voda přenesena.