Cycle

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Praha / Česká republika

Technika / 75 brambor, měděný drát, raspberry pi


Bitcoin je internetová open-source P2P platební síť a zároveň v této síti používaná kryptoměna. Hlavní unikátností Bitcoinu je právě jeho plná decentralizace; je navržen tak, aby nikdo, ani autor nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohli měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat účty, ovládat peněžní toky nebo způsobovat inflaci. V síti neexistuje žádný centrální bod, ani nikdo, kdo by mohl o síti rozhodovat. Kromě uživatelů a těžařů v síti, nikdo jiný nefiguruje.

Uživatelé jsou lidé, kteří si posílají peníze. Každý uživatel má jednu nebo více peněženek, které slouží jako adresy pro platby.  Každé peněžence náleží soukromý a veřejný klíč. Pokud chce uživatel poslat peníze, vezme patřičný obnos svých mincí plus případný poplatek a vytvoří transakci, kterou podepíše soukromým klíčem. Tuto informaci rozešle všem uzlům, uživatelům, ke kterým je připojen, ti to rozešlou dalším apod. do celé sítě. K příjemci tak informace o platbě probublá téměř ihned, v řádu sekund, transakce však ještě není tzv. potvrzena. 

Těžaři potvrzují transakce v síti. Těžař seskupí transakce čekající na potvrzení, přidá k nim odkaz na předchozí potvrzený blok transakcí a údaj zvaný kryptografická nonce. Snaží se najít takovou nonci, aby se hash nového bloku vešel pod sítí stanovený limit. Limit je nastaven tak, aby se to v celé síti dařilo průměrně jednou za 10 minut, takže nalezení vhodné nonce je obtížné a to tím více, čím výkonnější celá síť je. Těžař, kterému se nalezení nonce a tím i vytvoření a potvrzení nového bloku transakcí podaří, si ponechá veškeré poplatky ze zahrnutých transakcí a odměnu za potvrzení bloku.

Bitcoin by tedy měl představovat ideální univerzální, neovlivnitelnou měnu, která má potenciál zjednodušit fungování společnosti na finanční úrovni. Toto potencionální zefektivnění obchodování, by mohlo vést k úspoře energie, času a dalších prostředků.

Aby mohl ovšem celý systém fungovat, je vzhledem k funkci již zmíněných těžařů potřeba neustálý externí přísun energie. Bez něho by nemohla být vykonávána jejich činnost, na které je systém postaven. 

Pokud vnímáme měnu jako element, který umožňuje systému jeho co nejefektivnější fungování a tím i úsporu energie, nabízí se nám otázka, jaká je skutečná hodnota této virtuální měny a jestli teoretický přechod na tuto měnu nepovede, i přes decentralizaci a open-source transparentnosti, k masové conectivitě. 

Tuto asociaci lze vizuálně číst v této instalaci s názvem Cycle. Pracuji v ní s organickým zdrojem energie symbolizujícím biologickou entitu kolem nás stejně jako lidskou společnost fungující v ní.

Sériově propojené brambory tvoří živou baterii, která poskytuje energii počítači, stroji, co zobrazuje aktuální kurz této kryptoměny. Celý koloběh reflektuje tuto problematiku, jež se aktuálně vyvíjí jak na našem území, tak ve světě.

Kromě možné změny finančního systému to přináší vhled i do možné transformace našeho uvažování v blízké budoucnosti.