Resonare de Inter Solaris

Atrium na Žižkově / Praha / Česká republika

Kurátor / Petr Vaňous

Technika / tisk pomocí robotického ramene na papír - 707×1000mm / neodymové magnety / laserem řezaný hliník / Fresnelova čočka - 2000x1800x700mm


Instalace Resonare de Inter Solaris navazuje na předchozí dílo Inter Solaris. Jednalo se o kinetickou sochu schopnou v různých prostředích pod širým nebem pomocí slunečního paprsku tavit a tak přetvářet úlomky tamních hornin. Akce Inter Solaris měly za cíl zaznamenat jedinečný okamžik, který se díky přetavení do horniny zapsal. Hornina zde kromě média sloužila i jako důkaz místa, kde se akce odehrála, a výsledný artefakt celého procesu.

Původní dílo Inter Solaris nyní prochází další transformací. Jeho díly jsou rozloženy a postaveny do nových konstelací. Neviditelná geometrie magnetických siločar, se kterými socha pracuje, zde funguje jako spojovací prvek, díky kterému spolu jednotlivé komponenty komunikují. Hlavním artefaktem, kterým původně byla hornina přetavená slunečním paprskem, je zde série kreseb vzniklá činností robotického ramena. Tato procesuální reprodukce hornin naznačuje jejich další postupující analýzu a vytváří tak relikt uplynulých akcí kinetické sochy Inter Solaris.

Hornina 01 / pozice 01

blank
blank
blank

Hornina 01 / pozice 02

blank
blank
blank

Hornina 01 / pozice 03

blank
blank
blank

Hornina 01 / pozice 04

blank
blank
blank

Hornina 01 / pozice 05

blank
blank
blank

Hornina 01 / pozice 06

blank
blank
blank