Resonare De Audire Fluctus

Studio Prám / Praha / Česká republika

Kurátorka / Pavlína Janíková

Technika / laserem řezaný hliník - 500x100mm / kovové kuličky / neodymové magnety / sklo - 100x70mm / tisk pomocí robotického ramene / pokovená textilie


Instalace Resonare de Audire Fluctus navazuje na koncepci oděvu Audire Fluctus. Ta byla poprvé prezentována na jarním Mercedes-Benz Prague Fashion Week 2019. Její podstatou bylo odkrývání neviditelného elektromagnetického vlnění. Nositelé oděvu se ocitají v roli technologických “flanérů”, kterým byla odkryta tato pouhým okem nepozorovatelná vrstva reality. Pro poutníky Audire Fluctus se velkoměsto stává zřetelným energetickým uzlem a bouře přináší symfonii v podobě elektromagnetických výbojů hromobití.

V pražském Studiu Prám instalace Resonare de Audire Fluctus fenomén dále zkoumala a rozváděla. Antény umístěné po prostoru galerie snímaly všudypřítomné elektromagnetické vlnění. Kinetická socha na základě těchto dat specifickým způsobem nepřetržitě tiskla z drobných kovových částic na magnetickou podložku amorfní objekt jako hmatatelný záznam EM aktivity. Soubor kreseb vytvořených robotickým ramenem byl pomocí stejných kovových partikulí magneticky připevněn na zdi galerie. Instalaci dotvářely oděvy z kolekce Audire Fluctus, tentokrát jako jakýsi relikt minulých událostí, poutníky dříve do nich oděné mohl divák spatřit už pouze na vystavených kresbách.

Elektromagnetické vlnění se tedy nejen odráželo v jednotlivých dílech, ale jako spojující prvek prostupovalo celou instalací.