Magna Mutatio / Natron

KRYŠTOFBRŮHA DÍLA VÝSTAVY BIO KONTAKT EN CZ Magna Mutatio / NatronGalerie Artefin / Praha / ČeskoTechnika / generativní video, 4K, 00:02:22 minZastoupeno v kolekci / Artefin NFT marketplaceMagna Mutacio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních ploch a ledovcových útvarů. Pro tuto analytiku jsou použita satelitní … Read more