Magna Mutatio / Pantha Rei

KRYŠTOFBRŮHA DÍLA VÝSTAVY BIO KONTAKT EN CZ Magna Mutatio / Pantha ReiPotential Gallery / Praha / Česká republikaKurátor / Matouš TichýTechnika / kombinované hliníkové profily – 2000x1500x500mm / translucentní displej – 640x600x30mm / LED reflektory / generativní videoMagna Mutacio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních … Read more