Magna Mutatio / Pantha Rei

Potential Gallery / Praha / Česká republika
Kurátor / Matouš Tichý
Technika / kombinované hliníkové profily - 2000x1500x500mm / translucentní displej - 640x600x30mm / LED reflektory / generativní video

Magna Mutacio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních ploch a ledovcových útvarů. Pro tuto analytiku jsou použita satelitní data Evropské vesmírné agentury. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

Instalace Magna Mutatio / Pantha Rei zkoumá unikátní ekosystém Natronského jezera nacházejícího se v severní Tanzanii. Monitoring skrze datasety ESA umožňuje nahlížet na danou lokalitu v různých časových úsecích v makro měřítku. Dílo navazuje na předchozí práci Magna Mutatio / Natron, která sledovala barevné úkazy odehrávající se na jezeře díky specifickému složení tamní vody. Tentokrát se nejedná o komplexní pohled na celou vodní plochu, ale o detailnější záběry různých částí jezera, které divákovi podrobněji zprostředkovávají jedinečné procesy.

Instalace využívá technologii translucentních panelů - vrstvy tekutých krystalů získaným ze zobrazovacích zařízení díky reverse engineering postupům. Bílá barva se zde jeví jako transparentní, což umožňuje prohlédnout skrze jeden panel na druhý, dochází k prolínání obrazů, rozložení vizuálního principu, jiný pohled na sledovanou realitu.

Proti divákovi stojí na opačném konci instalace zdroj červeného světla - barvy pro jezero Natron charakteristické - které jako jednotící princip prostupuje displeji recipientovi naproti.

Soubor šesti menších panelů je završen sedmým, největším předkládajícím generativní video, které posouvá specifické natronské jevy do abstraktnějších rovin. Místní druh plameňáků taktéž získává červené zbarvení díky konzumaci červených sinic vyskytujících se pouze v extrémních podmínkách jezera. Pomocí strojového učení dílo pracuje s tímto konceptem, samostatně přemýšlí o podobě plameňáka a snaží se mu dát podobu, vychází z již stvořených forem a zas a znova je proměňuje a zdokonaluje.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank