Transmutatio

Pragovka Gallery Pop - Up / Praha / Česká republika

Kurátorka / Lucie Nováčková

Technika / translucentní displej - 2090x790x60mm / PP dutý válec, subwoofer, voda - 1230x550mm / série kreseb robotickým ramenem na papír - 1000x70mm


Instalace s názvem Transmutatio zkoumá proměnu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, nesoustředí se pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto pozorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumentovat. Změnu, která odhaluje negativní i pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje prostřednictvím instalace vzájemně propojených světelných, sonických a grafických objektů.

Voda, uchopená prostřednictvím jejího výskytu v krajině, se stává pomyslným hybatelem i důsledkem celé koncepce. Fyzicky jádro instalace tvoří vzájemně propojené objekty Transmutatio a Fluctus. Transmutatio na průsvitném displeji ukazuje inkoustově se rozpíjející video kresby založené na datech z webu Evropské komise. Informace dále putují do sousedního objektu Fluctus, který podle vygenerované dynamiky video kresby v Transmutatiu moduluje zvukové frekvence, čímž zároveň ovlivňuje podobu hladiny vody, která se mění v závislosti na vibracích.

Dvojici objektů doplňuje série šesti kreseb vytvořených speciálním robotickým ramenem na základě dat o vysychání planety z webu Evropské komise. Tyto zobrazují různě problematické, vizuálně více či méně signifikantní oblasti, přičemž černá je znakem nejmenšího množství změn. 

Celá instalace je zalitá teplým žlutým světlem v jakoby varovném kontrastu ke zkoumané environmentální problematice.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank