Resonare De INTER Solaris / video story

MFDF Ji.hlava / Jihlava / Česká republika

Technika / video, 4K, 14:00 min


Krátký film Resonare de INTER Solaris navazuje na předchozí dílo Inter Solaris. Jednalo se o kinetickou sochu schopnou v různých prostředích pod širým nebem pomocí slunečního paprsku tavit a tak přetvářet úlomky tamních hornin. Akce Inter Solaris měly za cíl zaznamenat jedinečný okamžik, který se díky přetavení do horniny zapsal. Hornina zde kromě média sloužila i jako důkaz místa, kde se akce odehrála, a výsledný artefakt celého procesu.

Myšlenkový experiment v podobě počítačem generovaného videa provádí diváka uměle stvořenou krajinou komponovanou ze skenů faktických hornin a rostlin. Společníkem na této cestě je poutníkům voice over odhalující širší kontext díla, pozadí příběhu. Celá pouť směřuje k virtuální verzi sochy Inter Solaris. Promyšlená konstrukce objektu, před svým hmotným vznikem detailně propracovaná po stránce funkční i vizuální v 3D modelovacím softwaru, se z reálného světa přesouvá zpět do svého původního virtuálního prostředí. Příběh manipuluje sochu ještě dál nazpět a systém složitě vytvořený opět rozkládá na jednotlivé drobné části způsobem lehkým a ladně přirozeným, následujícím geometrii podle které vznikl, jakoby v kontrastu s jeho komplikovaným zrodem. Jedná se o jisté vyústění dynamiky video příběhu, potažmo celého projektu.