Cycle

75 potatoes, copper and galvanized sheet, raspberry pi

ENG

Bitcoin is a digital and global money system (currency). It allows for the pseudo-anonymous (not linked to a real name) trading of money across the internet. The mathematical field of cryptographyis the basis for its security.
One of the differences between using bitcoin and using regular money online is that bitcoin can be used without having to link any sort of real-world identity to it. Unless someone chooses to link their name to a bitcoin address, it is hard to tell who owns the address. Bitcoin does not keep track of users; it keeps track of addresses where the money is. Each address has two important pieces of cryptographic information, or keys: a public one and a private one. The public key, which is what the „bitcoin address“ is created from, is similar to an email address; anyone can look it up and send bitcoins to it. The private address, or private key, is similar to an email password; only with it can the owner send bitcoins from it. Because of this, it is very important that this private key is kept secret. To send bitcoins from an address, you prove to the network that you own the private key that corresponds to the address, without revealing the private key. This is done with a branch of mathematics known as public key cryptography.
To generate a bitcoin, computers run specialized software. Because of how complicated the math needed to generate a bitcoin is, they must be calculated with very powerful processors. These processors can be found in CPUs, graphics cards, or specialized machines called ASICs. The process of generating the bitcoins is called mining. People who use their computers to mine Bitcoin, are paid with a small percentage of the bitcoins they generate.lets think of bitcoin as of an ideal, universal and independent currency with a potencial of making function of social economics easier. This kind of effective trade could make energy usage more efficient. But to make this system functional it needs the miners and continuous stream of “external” energy in form of electricity. Without it the system would not work at all.
We stand in front of a question what is the real value of the currency itself. Isn‘t it gonna become a monopol in economics even if it is based on “transparency” and “decentralization”?. My installation, named Cycle, reacts to this priciple.
I used organic source of energy as a symbol of biological or even living entity, exactly the same as role of human in this problematic.Serial connected potatoes forms a living batery for a computer which shows in realtime the actual recent currency trading course of Bitcoin.
It gives us a little hint of how can the economics change and how are we going to reflect it in the future.
 

CZ 

Bitcoin je internetová open-source P2P platební síť a zároveň v této síti používaná kryptoměna. Hlavní unikátností Bitcoinu je právě jeho plná decentralizace; je navržen tak, aby nikdo, ani autor nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohli měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat účty, ovládat peněžní toky nebo způsobovat inflaci. V síti neexistuje žádný centrální bod, ani nikdo, kdo by mohl o síti rozhodovat. Kromě uživatelů a těžařů v síti, nikdo jiný nefiguruje.
Uživatelé jsou lidé, kteří si posílají peníze. Každý uživatel má jednu nebo více peněženek, které slouží jako adresy pro platby.  Každé peněžence náleží soukromý a veřejný klíč. Pokud chce uživatel poslat peníze, vezme patřičný obnos svých mincí plus případný poplatek a vytvoří transakci, kterou podepíše soukromým klíčem. Tuto informaci rozešle všem uzlům, uživatelům, ke kterým je připojen, ti to rozešlou dalším apod. do celé sítě. K příjemci tak informace o platbě probublá téměř ihned, v řádu sekund, transakce však ještě není tzv. potvrzena. 
Těžaři potvrzují transakce v síti. Těžař seskupí transakce čekající na potvrzení, přidá k nim odkaz na předchozí potvrzený blok transakcí a údaj zvaný kryptografická nonce. Snaží se najít takovou nonci, aby se hash nového bloku vešel pod sítí stanovený limit. Limit je nastaven tak, aby se to v celé síti dařilo průměrně jednou za 10 minut, takže nalezení vhodné nonce je obtížné a to tím více, čím výkonnější celá síť je. Těžař, kterému se nalezení nonce a tím i vytvoření a potvrzení nového bloku transakcí podaří, si ponechá veškeré poplatky ze zahrnutých transakcí a odměnu za potvrzení bloku.
Bitcoin by tedy měl představovat ideální univerzální, neovlivnitelnou měnu, která má potenciál zjednodušit fungování společnosti na finanční úrovni. Toto potencionální zefektivnění obchodování, by mohlo vést k úspoře energie, času a dalších prostředků.
Aby mohl ovšem celý systém fungovat, je vzhledem k funkci již zmíněných těžařů potřeba neustálý externí přísun energie. Bez něho by nemohla být vykonávána jejich činnost, na které je systém postaven. 
Pokud vnímáme měnu jako element, který umožňuje systému jeho co nejefektivnější fungování a tím i úsporu energie, nabízí se nám otázka, jaká je skutečná hodnota této virtuální měny a jestli teoretický přechod na tuto měnu nepovede, i přes decentralizaci a open-source transparentnosti, k masové conectivitě. 
Tuto asociaci lze vizuálně číst v této instalaci s názvem Cycle. Pracuji v ní s organickým zdrojem energie symbolizujícím biologickou entitu kolem nás stejně jako lidskou společnost fungující v ní.
Sériově propojené brambory tvoří živou baterii, která poskytuje energii počítači, stroji, co zobrazuje aktuální kurz této kryptoměny. Celý koloběh reflektuje tuto problematiku, jež se aktuálně vyvíjí jak na našem území, tak ve světě.
Kromě možné změny finančního systému to přináší vhled i do možné transformace našeho uvažování v blízké budoucnosti.

 

umprum 2015

Close Menu