Fluctus

123 x 55 cm / plastic pipe, subwoofer, water

ENG

The amorphous form of water uncovers us as a natural mirror of our surroundings. We can observe the invisible flow of winds or its reflection by perceiving the transformed reality. This element also becomes the main theme in the Fluctus installation that works with its dynamic form. It monitors the possibilities of transformation it presents in an alternative form. The continuously transformed water in the installation reflects its place of origin. Modulation of its structure is based on the climatic situation of the region from which it originates. The viewer can therefore see an alternate representation of where the water is transferred from.
 
 

CZ

Amorfní podoba vody nám odkrývá jako přírodní zrcadlo své okolí. Můžeme skrze její pohyb pozorovat neviditelné proudění větrů nebo v jejím odraze vnímat transformovanou realitu. Tento element se stává i hlavním tématem v instalaci Fluctus, která pracuje s jeho dynamickou formou. Sleduje možnosti jeho transformace, které předkládá v alternativní formě. Kontinuálně transformovaná voda v instalaci odráží místo svého původu. Modulace její struktury totiž vychází z klimatické situace z oblasti, ze které pochází. Divák tak může pozorovat alternativní reprezentaci místa, odkud je voda přenesena.

 

umprum 2015

Close Menu