Aesthetic of movement

Akademie výtvarných umění v Praze / Praha / Česká republika

Technika / video, 1920 × 1080, 08:48


Pro ideální ilustraci tohoto videa si představme boxerský turnaj. Box, dříve také „rohování“, je bojový sport, při kterém se dva protivníci snaží navzájem knokautovat za použití pravidly povolených úderů pěstmi. Sportovní box vznikl v 18. století ve Velké Británii a navzdory svému brutálnímu podtextu je velmi populární i v moderní spolčenosti ve všech sociálních vrstvách. Pokud se tedy vrátíme zpět na boxerský turnaj, můžeme zde pozorovat diváky, které zajímá technika bojovníků, dynamický průběh a výsledek turnaje, který není jasný do poslední vteřiny zápasu. Boxeři, na které je kladen obrovský psychický tlak, se snaží využít všech svých schopností, aby eliminovali protivníka, nebo jinak on eliminuje je.

Pomineme tyto hlavní faktory, se kterými je souboj spojen, a zaměříme se pouze na jeho podstatu ve vizuálním rozhraní, tedy na pohyb, který vnímám jako klíč k potenciálu vizuální estetiky souboje.

Rozložení pohybu na jednotlivé body nás oprostí od vizuálního narušení a od okolního prostoru. Díky tomu je nám nabízen čistý dojem z pohybu a dynamiky souboje. Celkový efekt je tvořen několika vzájemně se ovlivňujícími prvky. Pohyby jednoho bojovníka vycházejí z reakcí na pohyb druhého, a vytvářejí tak dojem synchronizovaného celku i přesto, že spolu ve skutečnosti soupeří. To nám odkrývá nové roviny souboje.