Mirror of Surroundings

Akademie výtvarných umění v Praze / Praha / Česká republika

Technika / video, 1920 × 1090, 02:09


V tomto projektu pracuji s lidskou percepcí v prostoru. Z psychologického hlediska víme, že prostor, v němž se nacházíme, nás ovlivňuje. Okolní prostředí dokáže změnit naše pocity, vzpomínky a náladu. Například pokud se budeme nacházet v temné, pro nás neznámé místnosti, bude náš pocit odlišný od pocitu, který nám navodí otevřené prostředí.

S tímto zdánlivě banálním, ale pro umělce klíčovým lidským vjemem, pracuji v tomto videu. Použil jsem tu sebe, jako biologické čidlo. Soustředil jsem se na několik různých prostředí, které na mě, potažmo na nás, působí a ovlivňují nás, i když si toho obvykle nevšimneme. Porovnal jsem své dojmy v harmonickém lese s pocity v monumentální budově Akademie výtvarných umění v Praze a s pocity na rušné ulici. Všechny lokace jsou od sebe v podobné vzdálenosti, jejich středem je Akademie.  Použil jsem zrcadlové koule, jež fungují jako dokonalá zrcadla a svým pohybem naznačují mé emoce.