Magna Mutatio Flumen gen 2.0

Karolinum / Praha / Česká republika
Ocenění / Grafika roku 2021 - Cena za počítačovou grafiku (speciální ceny za grafické techniky) - Kategorie dospělý autor
Technika / generativní digitální grafika / giclée tisk na bavlně - 707x1000mm
 

Magna Mutacio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních ploch a ledovcových útvarů. Pro tuto analytiku jsou použita a  satelitní data Evropské vesmírné agentury. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

Dílo navazuje na předchozí kolekci Magna Mutacio prezentované v lisabonské Artemis Gallery. Grafika opět pracuje se satelitním monitorováním kvality vody v řece Tajo v čase a její vizuální transformací pomocí speficky vytvořeného algoritmu.
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank