Magna Mutatio / Gelu

Pragovka Gallery / Praha / Česká republika
Skupinová výstava / Alternativní modely budoucnost
Kurátorka / Monika Szucsova
Technika / kombinované hliníkové profily 2000x1500x500mm  / transparentní displej - 640x600x30mm / generativní video


Magna Mutacio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních ploch a ledovcových útvarů. Pro tuto analytiku jsou použita satelitní data Evropské vesmírné agentury. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

Světelná video instalace Magna Mutatio / Gelu se zaměřuje na transformaci ledovcových útvarů v průběhu šesti let - Helheim Glacier, Glaciers of western Greeenland, Grey Glacier, Malaspina Glacier, Bear Glatier. Celý projekt je inspirovaný výzkumem Livie Jakob a její studie "Spatially and temporally resolved ice loss in High Mountain Asia and the Gulf of Alaska observed by CryoSat-2 swath altimetry between 2010 and 2019", ve které se věnuje novému způsobu mapování ledovců pomocí radarového výškoměru. Díky tomuto postupu je možné monitorovat nepřístupné ledovcové oblasti. Magna Mutatio / Gelu ve svém procesu, stejně jako Jacob, využívá datasety ESA, jejíž program Copernicus se zabývá dálkovým průzkumem Země a zprostředkovává záznamy z vesmírných družic Sentinel 1-5, které zkoumají povrch Země pomocí radarového a elektromagnetického snímání.

Proměnu ledovců lze pozorovat na šesti translucentním displejích, které propojují zkoumanou virtuální vrstvu reality s hmatatelnou realitou galerie. V generativním videích jsou získaná data reprezentována pigmentem rozpíjejícím se v čase a zobracujícím proměnu sledovaných území.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank