Magna Mutatio / Gelu

Pragovka Gallery / Praha / Česká republika
Skupinová výstava / Alternativní modely budoucnost
Kurátorka / Monika Szucsova
Umělci / Andrea Uváčiková, Kryštof Brůha, Michal Mitro, András Cséfalvay
Technika / kombinované hliníkové profily 2000x1500x500mm  / transparentní displej - 640x600x30mm / generativní video


Magna Mutacio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních ploch a ledovcových útvarů. Pro tuto analytiku jsou použita satelitní data Evropské vesmírné agentury. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

Světelná video instalace Magna Mutatio / Gelu se zaměřuje na transformaci šesti ledovců v průběhu šesti let - Bear Glacier (Aljaška), Glacier Grey (Chile), Byrd (Antarktida) a Sermeq Kujalleq, Nordenskiold a Helheim v Grónsku. Celý projekt je inspirovaný výzkumem Livie Jakob a její studie "Spatially and temporally resolved ice loss in High Mountain Asia and the Gulf of Alaska observed by CryoSat-2 swath altimetry between 2010 and 2019", ve které se věnuje novému způsobu mapování ledovců pomocí radarového výškoměru. Díky tomuto postupu je možné monitorovat nepřístupné ledovcové oblasti. Magna Mutatio / Gelu ve svém procesu, stejně jako Jacob, využívá datasety ESA, jejíž program Copernicus se zabývá dálkovým průzkumem Země a zprostředkovává záznamy z vesmírných družic Sentinel 1-5, které zkoumají povrch Země pomocí radarového a elektromagnetického snímání.

Proměnu ledovců lze pozorovat na šesti translucentním displejích, které propojují zkoumanou virtuální vrstvu reality s hmatatelnou realitou galerie. V generativním videích jsou získaná data reprezentována pigmentem rozpíjejícím se v čase a zobracujícím proměnu sledovaných území.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank