Magna Mutatio / Lake MacKay

Arthouse Hejtmánek / Praha / Česko
Kurátor / Tomáš Hejtmánek
Technika / generativní video, 4K, 00:07:21 min

Magna Mutacio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních ploch a ledovcových útvarů. Pro tuto analytiku jsou použita satelitní data Evropské vesmírné agentury. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

Dílo Magna Mutatio / Lake MacKay mapuje tříletý cyklus tohoto slaného jezera. MacKay se nachází uprostřed pouště na hranici států Západní Austrálie a Severní teritorium. Jezero je klasifikováno jako efemérní vodní plocha, což znamená, že existuje pouze v období srážek a bezprostředně po nich, po zbytek roku vysychá. Srážky a následné vypařování udává jezeru jeho proměnlivý koloběh.

V rámci ekosystému tohoto reverzního ostrova můžeme pozorovat několik dominantních jevů. Na ploše jezera se objevují sezónní ostrůvky porostlé pouštním rostlinstvem a řasami, jež berou vlhkost z nejnižších míst jezera, kde se ještě drží voda. Vzlínáním a vypařováním se na povrch dostávají soli a minerály, které zapříčiňují bílou barvu jezerní pánve.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank

Magna Mutatio / Lake MacKay / Insulae

Technika / generativní video, 4K, 00:03:31 min

Dílo Magna Mutatio / Lake MacKay / Insulae  se zaměřuje na sezónní ostrůvky na severovýchodě jezera.

blank
blank
blank
blank

Magna Mutatio / Lake MacKay / Ora

Technika / generativní video, 4K, 00:04:14 min

Dílo Magna Mutatio / Lake MacKay / Ora Blíže prozkoumává jižní břeh jezera.

blank
blank
blank
blank